Werkwijze

Organisaties zijn continue in verandering. De noodzaak voor verandering kan divers zijn. Veelal zijn het externe factoren: concurrentie positie, veranderende regelgeving, politieke afwegingen, maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen binnen doelgroepkenmerken, die hun impact hebben op de interne werkwijze en uiteindelijk de taakinvulling van medewerkers. Kaders voor verandering kunnen verschillen in de mate van normerendheid. Zo biedt een veranderde subsidiering minder ruimte dan een in lijn ontwikkelde visie op kwaliteitsverbetering of de introductie van een nieuwe methodiek. Afgeleid hiervan bepaalt de opdrachtgever het kader, vraagstelling, waarbinnen JKS consultancy een interim opdracht uitvoert.

In de uitvoering van interim opdrachten wordt de visie van JKS consultancy m.b.t. im-plementatie van veranderingen zichtbaar in:

  • Het leveren van een onderbouwde analyse, diagnose, op basis van de opdracht en gerelateerd aan het niveau van het betreffende organisatieonderdeel m.b.v. bewezen instrumenten
  • Verantwoording naar de opdrachtgever aangaande plan van aanpak en interventies. Dit op basis van een gecombineerde focus op structuur, cultuur en de persoon van de medewerkers.
  • De uitvoering van het plan van aanpak of met andere woorden de implementatie van de passende oplossing binnen de trits diagnose, formulering en vaststelling door de opdrachtgever van een plan van aanpak en verantwoordelijk nemen voor de uitvoering
  • Voortgang en eindrapportages.

Visie

Een passende oplossing voor organisatievraagstukken of dit nu gaat om een efficiencyslag of een stagnerende samenwerking binnen een team, zoekt JKS consultancy binnen een driedimensionale focus. Lees meer

Interessante link