Producten

Uitvoering transitie besluiten jeugdzorg in gemeentelijke verbanden, bewaking en vormgeving van processen, afstemming van hulpvragen en coŲrdinatie overlegvormen op basis van lijnverantwoordelijkheid van een zorgaanbieder ( pleegzorg ).

Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden rondom specifieke doelgroepen en taakgebieden. Op basis van een analyse van bepalende actoren t.a.v. de specifieke vraagstelling inclusief gesignaleerde dilemmaís, kunnen samenwerkingsovereenkomsten beschreven worden, concrete werkprocessen van de participanten in onderlinge afstemming, organisatie van casuÔstiek en het vastleggen van prestatie afspraken. Ervaringen liggen op het terrein van huiselijk geweld, (jeugdige)veelplegers ( veiligheidshuis ) en sluitende aanpak rondom voortijdig schoolverlaten en jeugdhulpverlening ( advies en consultatie team, zorgtafel overleg e.d. ).

Project management gericht op implementatie van nieuwe werkwijze, producten.

Interim management op midden management niveau gericht op continuering en / of verbetering van werkprocessen en efficiency gekoppeld aan teamontwikkeling gericht op analyse en heroriŽntatie functioneren en samenwerking.

Organisatie diagnose

Ontwikkeling zelfsturende teams teamvorming

Visie

Een passende oplossing voor organisatievraagstukken of dit nu gaat om een efficiencyslag of een stagnerende samenwerking binnen een team, zoekt JKS consultancy binnen een driedimensionale focus. Lees meer

Interessante link